Teresina antes de 1940

Centro de Teresina nas primeiras décadas do século 20